Dịch vụ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp của VIPATCO bao gồm:

Tư vấn thành lập doanh nghiệp:

- Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp;
- Tư vấn loại hình doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh;
- Tư vấn vốn điều lệ;
- Hỗ trợ lập các hồ sơ cần thiết khi thành lập doanh nghiệp;
 
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp:
- Tư vấn sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể doanh nghiệp;
- Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty;
- Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- Hỗ trợ làm hồ sơ, thủ tục hành chính;
 
Tư vấn đầu tư - Kinh doanh:
- Tư vấn góp vốn đầu tư;
- Lập kế hoạch kinh doanh;
- Tư vấn sử dụng vốn.
 
Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, trong thời gian qua, dịch vụ tư vấn đầu tư do VIPATCO cung cấp đã đem lại lợi ích cao cho rất nhiều nhà đầu tư thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp.
 
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam:
- Hình thành dự án, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, chọn đối tác, lập Hồ sơ dự án đầu tư; lựa chọn hình thức đầu tư, địa bàn đầu tư; xin Giấy phép đầu tư, tư vấn các thủ tục liên quan; 
- Tái cấu trúc doanh nghiệp: chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng giảm vốn, mở rộng chức năng; 
- Các thủ tục ưu đãi đầu tư: ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, thưởng xuất khẩu; 
- Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam; 
- Thành lập doanh nghiệp: cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất, thưởng xuất khẩu;
- Tư vấn doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn công nghệ tiên tiến và thích hợp thông qua việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ; 
- Tư vấn đăng ký, xin hưởng ưu đãi đầu tư từ một số quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, Thành phố Hà Nội, một số dự án được tài trợ của nước ngoài trong việc triển khai dự án khả thi về phát triển kinh doanh của doanh nghiệp;
- Cung cấp thông tin quản lý đất đai, cơ chế tài chính về sử dụng đất, hỗ trợ thuê đất, chuyển nhượng cho thuê lại dự án và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án;
- Cung cấp, điều tra, thu thập thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
 
Các vấn đề liên quan khác trong kinh doanh
Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh, VIPATCO còn cung cấp các dịch vụ liên quan bao gồm:
- Tư vấn và xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm theo yêu cầu (tiêu chuẩn cơ sở, tiêu
chuẩn quốc gia);
- Tư vân và xây dựng hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
- Tư vấn và xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tê (ISO); 
- Tư vấn và tiến hành các thủ tục xin giấy phép lưu hành các sản phẩm chuyên dụng mà khi lưu hành phải có giấy phép của các cơ quan chức năng;
- Tư vấn và làm thủ tục xin phép lưu hành các sản phẩm nhập khẩu (hóa mỹ phẩm, sản phẩm dược, thú y, rượu, …) khi lưu hành cần phải có giấy phép của cơ quan chức năng; 
- Tư vấn và làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; 
- Tư vấn và làm thủ tục xin cấp mã số doanh nghiệp và mã vạch sản phẩm; 
-  V.v.. 
 

 

Go top