Là nhà tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, Vipatco đã tư vấn cho nhiều khách hàng thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, trong thời gian qua, dịch vụ tư vấn đầu tư do VIPATCO cung cấp đã đem lại lợi ích cao cho rất nhiều nhà đầu tư thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp.

 

Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
- Hình thành dự án, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, chọn đối tác, lập Hồ sơ dự án đầu tư; lựa chọn hình thức đầu tư, địa bàn đầu tư; xin Giấy phép đầu tư, tư vấn các thủ tục liên quan;
- Tái cấu trúc doanh nghiệp: chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng giảm vốn, mở rộng chức năng;
- Các thủ tục ưu đãi đầu tư: ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, thưởng xuất khẩu;
- Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam;
- Thành lập doanh nghiệp: cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất, thưởng xuất khẩu;
- Tư vấn doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn công nghệ tiên tiến và thích hợp thông qua việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ;
- Tư vấn đăng ký, xin hưởng ưu đãi đầu tư từ một số quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, Thành phố Hà Nội, một số dự án được tài trợ của nước ngoài trong việc triển khai dự án khả thi về phát triển kinh doanh của doanh nghiệp;
- Cung cấp thông tin quản lý đất đai, cơ chế tài chính về sử dụng đất, hỗ trợ thuê đất, chuyển nhượng cho thuê lại dự án và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án;
- Cung cấp, điều tra, thu thập thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

 

Đầu tư ra nước ngoài
1. Thông tin, tài liệu Khách hàng cần cung cấp:
- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập;
- Các tài liệu liên quan đến dự án đầu tư: Mục tiêu đầu tư; Địa điểm đầu tư; Quy mô vốn đầu tư; Nguồn vốn đầu tư; Việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); Việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
2. Phạm vi công việc của Vipatco:
• Tiếp nhận yêu cầu tư vấn: Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của nhà đầu tư, Vipatco sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, luật sư tư vấn của Vipatco sẽ làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung công việc cần làm, thu thập thông tin tài liệu, đồng thời giải đáp sơ bộ cho nhà đầu tư các vấn đề liên quan.
• Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.
• Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư ra nước ngoài.
• Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính;
• Soạn thảo hồ sơ xin cấp / điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, bao gồm: văn bản đề nghị cấp / điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, văn bản giải trình về dự án đầu tư, các văn bản chấp thuận dự án đầu tư của doanh nghiệp, hợp đồng với đối tác trong trường hợp góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc cùng hợp tác đầu tư với đối tác khác cùng tham gia đầu tư.
• Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục xin cấp / điều chỉnh Giấy phép đầu tư ra nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam: Đại diện nộp hồ sơ; Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp; Nhận Giấy phép đầu tư ra nước ngoài và trao lại cho Quý khách hàng.
• Liên hệ với các hãng luật hợp tác của Vipatco tại nước ngoài để thực hiện thủ tục đầu tư tại nước sở tại; Hoặc giới thiệu cho Quý khách hàng các hãng luật uy tín tại nước sở tại để thực hiện thủ tục.

 

Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Khi sử dụng dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Vipatco, quý Khách hàng sẽ được thực hiện các dịch vụ và hưởng các ưu đãi sau:
1. Tư vấn trước thành lập:
- Tư vấn pháp lý về loại hình doanh nghiệp khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo lộ trình cam kết WTO;
- Tư vấn tên công ty : (Lựa chọn tên và tra cứu tên) ;
- Tư vấn trụ sở công ty (Thuộc quyển sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp)
- Tư vấn vốn điều lệ : (Phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp) ;
- Tư vấn ngành nghề kinh doanh : (Chuẩn hoá theo quy định của pháp luật và cam kết WTO)
- Tư vấn tổ chức bộ máy và hoạt động của công ty);
- Tư vấn pháp luật về chia lợi nhuận, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và cách thức xử lý các khoản nợ phát sinh;
- Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng liên doanh;
2. Thực hiện công việc theo Ủy quyền:
Vipatco sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của Quý khách tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:
- Soạn thảo các văn bản để thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
- Đại diện cho quý khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Đăng ký dấu pháp nhân cho doanh nghiệp;
- Thay mặt khách hàng dịch thuật công chứng các văn bản, giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quý khách hàng.
3. Tư vấn sau Thành lập:
Hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho Doanh nghiệp trong thời gian 2 năm sau khi Doanh nghiệp được thành lập: (Đây là phần chính trong các gói dịch vụ của Vipatco)
- Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, xây dựng thương hiệu thống nhất, …)
- Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax);
- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông, …
-Tư vấn và đại diện cho khách hàng về các vấn đề liện quan đến tài chính, kế toán, thuế.
Hãy liên hệ với Vipatco để được tư vấn và dịch vụ tốt nhất.

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Vipatco thấy việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thường xẩy ra, cụ thể như sau:
1. Các giấy tờ và thông tin Khách hàng cần cung cấp:
• Nội dung yêu cầu thay đổi;
• Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư;
• Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;
• Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm đăng ký điều chỉnh.
2. Các công việc Vipatco sẽ tiến hành:
• Tiếp nhận yêu cầu tư vấn: Sau khi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu và xác nhận yêu cầu. Trong giai đoạn này, bộ phận chuyên môn của Vipatco sẽ làm việc với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để trao đổi các nội dung có liên quan.
• Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng: Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của Vipatco sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
• Tư vấn các điều kiện và quy định pháp luật liên quan đến nội dung điều chỉnh.
• Cử luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc thay đổi nội dung giấy phép đầu tư theo yêu cầu của khách hàng.
• Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
• Soạn thảo các hồ sơ pháp lý liên quan đến các nội dung cần điều chỉnh.
• Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ thay đổi Giấy phép đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
• Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan có thẩm quyền và trao lại cho Quý khách hàng.
• Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp (nếu việc điều chỉnh dẫn đến phải đổi Dấu pháp nhân)
3. Thời gian
Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tùy thuộc vào các nội dung thay đổi.

 

Vipatco cam kết sẽ nỗ lực bằng mọi khả năng của mình để nhà đầu tư triển khai dự án tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất có thể một cách thuận lợi và hiệu quả

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

Go top