Vipatco cung cấp dịch vụ xử lý các vi phạm liên quan đến quyền Sở hữu công nghiệp và quyền tác giả, để giúp các chủ sở hữu độc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và quyền tác giả được bảo hộ. Cụ thể:

- Vipatco theo sự ủy quyền của khách hàng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại.

- Vipatco thu thập các chứng cứ vi phạm, các tài liệu liên quan và làm các thủ tục cần thiết yêu cầu cơ quan chức năng nhà nước: Lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành, Hải quan, Tòa án, Ủy ban nhân dân các cấp… xử lý nhằm ngăn chặn, đình chỉ vi phạm.

- Vipatco tiến hành dịch vụ giúp khách hàng giám sát, theo dõi và phát hiện các hành vi xâm phạm quyền, thông báo cho chủ văn bằng bảo hộ và đưa ra các biện pháp xử lý: yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Vipatco đại diện khách hàng soạn thảo đơn và đại diện tiến hành khiếu nại đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước; khiếu nại đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ./.

 

Go top