Th.S. Ngô Đại Hồng – Chủ tịch hội đồng thành viên.

Email: vietstar@vipatco.vn

Đào tạo: Tốt nghiệp chuyên ngành vật lý kỹ thuật, khoa vật lý kỹ thuật trường Đại học Mỏ Moscow Liên Bang Nga năm 1975; Tốt nghiệp chương trình cao học luật sở hữu trí tuệ tại Học viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia Liên Bang Nga năm 1988.

Kinh nghiệm & chức vụ đã qua: Nguyên Giảng viên trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội; Nguyên phó giám đốc TT Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam; Trước khi là thành viên sáng lập của VIPATCO đã từng làm Giám đốc điều hành cho nhiều công ty luật Sở hữu Trí tuệ hoạt động trong lĩnh vực xác lập và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; Có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xác lập và bảo hộ quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ; Là người Đại diện Sở hữu công nghiệp; Là thành viên của các Hiệp hội Sở hữu trí tuệ: VIPA, INTA, ECTA.


Th.S. Ngô Thị Hương Giang- Giám đốc

Email: giangnth@vipatco.vn

Đào tạo: Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân  Hà Nội năm 2000; làm luận án thạc sỹ tài chính kế toán năm 2003; Cử nhân luật trường Đại học Luật Hà Nội năm 2004.

Đã qua các lớp đào tạo chuyên ngành tài chính kế toán của bộ tài chính và đã có các văn bằng, chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ Kế toán trường; Chứng chỉ hành nghề Kế toán; chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế; và các chứng chỉ khác liên quan đến chuyên ngành tư vấn, tài chính, kế toán, thuế.

Trước khi là thành viên sáng lập của VIPATCO đã có nhiều năm là chuyên viên tư vấn luật sở hữu trí tuệ, tư vấn tài chính, kế toán, thuế; Là chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến luật sở hữu trí tuệ, luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán, thuế.

 

T.S. KH, Nguyễn Mạnh Thường – Phó giám đốc.

Email: vietstar@vipatco.vn

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành dầu khí, khoa dầu khí trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp Moscow Liên Bang Nga năm 1972;Tốt nghiệp chuyên ngành luật sở hữu trí tuệ thuộc khoa luật trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp Moscow Liên Bang Nga năm 1988.

Kinh nghiệm & chức vụ đã qua: Trước khi là thành viên sáng lập công ty VIPATCO, Nguyên phó chủ nhiệm Khoa Dầu khí trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội; Nguyên phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ưng dụng Khoa học về Khoáng sản thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam; Là chuyên viên cao cấp tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Người Đại diện Sở hữu Công nghiệp; Thành viên của các Hiệp hội sở hữu trí tuệ VIPA, AIPPI, ECTA.

 
T.S. KH, Nguyễn Thanh Tuân

Email: vietstar@vipatco.vn

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành khai thác mỏ, khoa mỏ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 1966; Tốt nghiệp ngành luật, khoa luật Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1981.

Kinh nghiệm & chức vụ đã qua: Trước khi là thành viên sáng lập VIPATCO, nguyên Giảng viên trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội; Nguyên là phó giám đốc điều hành của nhiều công ty Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam hoạt động chuyên ngành trong lĩnh vực xác lập và thực thi quyền của các đối tượng sở hữu công nghiệp; Nguyên giám đốc Trung tâm NC & ƯD Khoa học thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam; Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật sở hữu trí tuệ; Là Người Đại diện Sở hữu công nghiệp; Nguyên là thành viên của các Hiệp hội Sở hữu trí tuệ: AIPPI, APAA, INTA.

 
K.S. Đặng Huy Bỉnh

Email: vietstar@vipatco.vn

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành kinh tế, khoa quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1982; Tốt nghiệp ngoại ngữ tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1988; Tốt nghiệp khoa Tài chính - Kế toán Đại học Thương mại Hà Nội năm 1993; Tốt nghiệp khoá đào tạo nghiệp vụ - Người Đại diện Sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2002.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Chuyên gia tư vấn luật sở hữu trí tuệ; có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xác lập và bảo hộ quyền của các đối tượng sở hữu công nghiệp; là Người Đại diện Sở hữu Công nghiệp; Thành viên của các hiệp hội Sở hữu trí tuệ: VIPA, AIPPI, INTA. 

 

Th.S. Đậu Thái Anh

Email: anhdt@vipatco.vn

Đào tạo: Tốt nghiệp chuyên ngành đo lường và điều khiển tự động, khoa tự động hoá trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1998; Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh trường Đai học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2002; Tốt nghiệp khoa luật sở hữu trí tuệ tại Hàn Quốc, năm 2005.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Là chuyên gia tư vấn về luật sở hữu trí tuệ; Tư vấn về các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế; Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ đơn và theo đuổi đơn xin đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp: Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, sáng chế thuộc chuyên ngành điện, tự động hoá, các giải pháp kỹ thuật về phần mền máy tính. 

 
Th.S Lê Thị Hồng

Email: vietstar@vipatco.vn

Đào tạo: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội năm 2000; Thạc sỹ kinh tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2004; tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư chuyên ngành sở hữu trí tuệ do Cục SHTT Viêt Nam tổ chức năm 2007.

Đã qua các lớp đào tạo chuyên ngành tài chính kế toán của bộ tài chính và đã có các văn bằng, chứng chỉ hành nghề: Chứng chỉ Kế toán trường; Chứng chỉ hành nghề Kế toán; chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế; và các chứng chỉ khác liên quan đến chuyên ngành tư vấn, tài chính, kế toán, thuế.

Trước khi là thành viên sáng lập của VIPATCO đã có nhiều năm là chuyên viên tư vấn luật sở hữu trí tuệ, tư vấn tài chính, kế toán, thuế; Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Giám đốc tài chính, kế toán trưởng của nhiều công ty trong và ngoài nước. Là chuyên gia tư vấn các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán và thuế.

 

C.N. luật: Đỗ Thị Nết

Email: netdt@vipatco.vn

Đào tạo: Tốt nghiệp chuyên ngành luật sở hữu trí tuệ, trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2010; Tốt nghiệp khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2012.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua:Có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; là chuyên gia tư vấn luật sở hữu trí tuệ; giúp khách hàng chuẩn bị và lập hồ sơ xin bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế và các vấn đề liên quan; tham gia tố tụng với tư cách là luật sư đại diện trước toà và giải quyết các vi phạm liên quan tới vi phạm quyền của các đối tượng SHTT.

 

Go top