T.S. KH. Lê Văn Bình 

Đào tạo: Tôt nghiệp ngành dầu khí, khoa dầu khí trường Đại học Dầu hoá Ba Cu Liên Bang Nga năm 1980; Tốt nghiệp khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại Học viện Dầu Mỏ Gupkin Moscow thuộc Liên Bang Nga năm 1993; Tốt nghiệp ngành luật, khoa luật sở hữu trí tuệ thuộc trường Đại học Tổng hợp Ba Cu năm 2002; Là Người Đại diện Sở hữu Công nghiệp.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Nguyên phó chủ nhiệm bộ môn Địa chất Dầu khí, khoa Dầu khí trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội; Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật sở hữu trí tuệ; Có nhiều kinh nghiệm trong tranh tụng, giải quyết vi phạm liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; là chuyên gia tư vấn và giúp khách hàng chuẩn bị tài liệu và hồ sơ đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trong lĩnh vực hoá học, công nghệ hoá và hoá dầu.


K.S. Nguyễn Huy Cận 

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông thuộc trường Đại học Bưu chính Viễn thông năm 1972; Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1983; Tốt nghiệp chương trình cao học luật sở hữu trí tuệ tại Học viện Quốc gia Liên bang Nga năm 1988; Là Người Đại diện Sở hữu Công nghiệp.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Có 15 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ tại Bộ bưu chính viễn thông và nhiều năm trực tiếp là chuyên gia tư vấn và chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đơn xin bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế thuộc chuyên ngành điện, điện  tử, viễn thông, phần mềm máy tính và hệ thống mạng.


K.S. Chử Lương Chấn

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành cầu đường khoa cầu đường thuộc trường Đại học Giao thông Hà Nội năm 1992; Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1998; Tốt nghiệp khoá đào tao Người Đai diên Sở hữu công nghiệp tai Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam năm 2004.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Nguyên chuyên viên kỹ thuật tâp đoàn VINACONEX, Việt Nam; Tính đến nay đã có 07 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và xác lập quyền cho nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng cầu, đường.


Th. S. Nguyễn Quang Đức

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành hoá học, khoa hoá thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2000; Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2002; Tốt nghiệp ngành luật, khoa luật trường Đại hoc Tổng hợp Hà Nội năm 2005.

Kinh nghiệm và chưc vụ đã qua: Nguyên là trưởng phòng công nghệ bảo quản thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học; Là chuyên gia tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị tài liệu và hồ sơ đơn đăng ký bảo hộ sáng chế liên quan đến hoá học, công nghệ sinh học, công nghệ hoá thực phẩm,...; Là Người Đại diện Sở hữu Công nghiệp.


B.S. Nguyễn Thị Oanh

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành y thuộc trường Đại học Y Hà Nôi năm 1998; Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2002.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Là chuyên gia tư vấn luật sở hữu trí tuệ; Chuyên gia tư vấn và giúp khách hàng lập hồ sơ và viết bản mô tả cho các đơn xin đăng ký bảo hộ sáng chế liên quan đến lính vực Y- Dược; Chuyên viên tham gia tố tụng liên quan đến vi phạm quyền sáng chế, giải pháp hữu ích có liên quan đến chuyên ngành y- dược.


C.N. luật Nguyễn Anh Dũng

Đào tạo: Tôt nghiệp ngành luật, khoa lụât thuộc trường Đại Học Luật Hà Nội năm 2000; Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2004.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua:Có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; là Ủy viên Hội Luật gia Việt Nam; là chuyên gia tư vấn luật sở hữu trí tuệ; giúp khách hàng chuẩn bị tư liệu và lập hồ sơ xin bảo hộ bản quyền tác giả và các quyền liên quan; tham gia tố tụng vaới tư cách là luật sư đại diện trước toàn và giải quyết các vi phạm liên quan tới quyền tác giả và các quyền liên quan.


T.S. K.H. Dương Hồng Hải  

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành Địa Vật Lý thuộc trường Đại học tổng hợp Ba Cu thuộc Liên bang Nga năm 1972; Tốt nghiệp khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại viện Dầu Gupkin Moscow thuộc Liên bang Nga năm 1983.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Nhiều năm giữ cương vị là trưởng ban đào tạo sau đại học của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; là chuyên gia về các dự án đầu tư của ngành dầu khí; là chuyên gia tư vấn và giúp khách hàng xây dựng các dự án đầu tư, soạn thảo các hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ trong lính vực công nghệ tìm kiếm, khai thác mỏ và công nghệ hoá dầu.


Th.S. Lê Quang Minh

Đào tao: Tốt nghiệp ngành xây dựng công trình ngầm, khoa xây dựng công trình ngầm thuộc trường Đại hoc Mỏ Moscow Liên bang Nga năm 1973; Tốt nghiệp ngành luật, khoa luật trường Đại học Tổng hợp Lômônôxốp thuộc Liên bang Nga năm 1987; Là Người Đại diện Sở hữu Công nghiệp.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xác lập và bảo hộ quyền của sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến kỹ thuật, công nghệ xây dựng, chống thấm, chống ăn mòn vật liệu xây dựng; Là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực xây dựng và giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ bảo hộ các giải pháp kỹ thuật là sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc chuyên ngành xây dựng đặc biệt là xây dựng công trình ngầm.


Th. S. Nguyễn Anh  

Đào tạo: Tốt nghiệp ngành vật lý kỹ thuật, khoa vật lý kỹ thuật thuộc trường Đại Học Mỏ Moscow Liên bang Nga năm 1974; Tốt nghiệp ngành luật, khoa luật thuộc trường Đại học Tổng hợp Bacu Liên bang Nga năm 1982. 

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Nguyên chuyên viên cao cấp phòng qui hoạch Bộ Công nghiệp; Là chuyên gia tư vấn và giúp khách hàng lập các dự án đầu tư; Tư vấn về chuyển giao công nghệ; Tư vấn luật sở hữu trí tuệ và giải quyết các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền tác giả và các quyền liên quan; Là Người Đại diện Sở hữu Công nghiệp. 


C.N. Ngô Việt Phương 

Đào tạo: Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2001; Tốt nghiệp chuyên ngành tin học thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm 2003.  

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Là chuyên gia quản trị mạng, chuyên tìm kiếm thông tin trên mạng, tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá; Là chuyên gia tư vấn về phát triển thương hiệu; Tư vấn về luật sở hữu trí tuệ và giúp khách hàng lập hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả và các quyền liên quan.


K.S. Nguyễn Thu Phương  

Đào tạo: Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế dầu khí, khoa dầu khí thuộc trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội năm 2004; Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 2006.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Là chuyên viên tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu; Chuyên gia tư vấn luật sở hữu trí tuệ và giúp khách hàng lập hồ sơ đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, bản quyền tác giả và các quyền liện quan.


C.N. Đỗ Anh Tuấn

Đào tạo: Tốt nghiệp ngoại ngữ, khoa tiếng Anh thuộc trường Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội năm 1998; Tốt nghiệp ngành luật, khoa luật thuộc trường Đại học Luật Hà Nội năm 2001.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Là chuyên gia tư vấn luật bản quyền; Có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; Chuyên giúp khách hàng xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ trong lĩnh vực quyền tác giả và các quyền liên quan, soản thảo các văn bản hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền tác giả và các quyền liên quan.


K.S. Trần Quang Lập

Đào tạo: Tốt nghiệp trường Đại học Thông tin Liên lạc Hà Nội năm 1984; Tốt nghiệp ngành luật, khoa luật thuộc trường Đại học Luật Hà Nội năm 1991; Là luật sư sở hữu trí tuệ.

Kinh nghiệm và chức vụ đã qua: Là chuyên gia tư vấn luật sở hữu trí tuệ; Chuyên giải quyết các tranh chấp liên quan đến vi phạm quyền của nhãn hiệu hàng hoá; Tham gia tố tụng liên quan đến vi phạm quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ truyền thông.

Go top