VIPATCO tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các hoạt động sau liên quan đến Sáng chế / Giải pháp hữu ích

VIPATCO cung cấp cho khách hàng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến đăng ký và bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN).

VIPATCO cung cấp cho khách hàng toàn bộ các dịch vụ liên quan đến đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ...

VIPATCO cung cấp cho khách hàng toàn bộ các dịch vụ pháp lý liên quan đến bản quyền tác giả và quyền liên quan ..

Vipatco cung cấp dịch vụ xử lý các vi phạm liên quan đến quyền Sở hữu công nghiệp và quyền tác giả ...

VIPATCO tư vấn và hỗ trợ đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ...

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn mã số mã vạch, chúng tôi mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất và chi phí hợp lý.

khách hàng - đối tác