Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN LỰC VIPATCO

  • Số thành viên chính thức của công ty Vipatco hiện nay là 29 người.
  • Số cộng tác viên thường xuyên của công ty Vipatco hiện nay là 19 người.
  • Tất cả các thành viên đều có trình độ đại học và trên đại học, thuộc các chuyên ngành khác nhau.
  • Hầu hết là luật sư sáng chế (Patent), nhãn hiệu (Trademark) và bản Quyền tác giả (copyright); các chuyên viên cao cấp trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.