DỊCH VỤ CỦA VIPATCO

Là một công ty tư vấn luật chuyên nghiệp, VIPATCO chuyên cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến quản lý kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

1. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ. Cung cấp cho khách hàng những thông tin hữu ích, cập nhật nhất, bao gồm: Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích (GPHI), đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN), đăng ký nhãn hiệu (NHHH)/đăng ký nhãn hiệu tập thể, đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, … Điều tra sử dụng thực tế các đối tượng sở hữu công nghiệp, viết và cung cấp các báo cáo phân tích tổng quan các vấn đề về Sở hữu Trí tuệ.

2. Tư vấn và Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục thiết lập quyền sở hữu trí tuệ: Soạn thảo văn bản, chuẩn bị hồ sơ đơn, nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và ở tại các nước trên thế giới; Tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận các sửa đổi liên quan đến thông tin trong đơn đăng ký hoặc Văn bằng; Tiến hành các thủ tục pháp lý duy trì và gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ;

3. Tư vấn và Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng), chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ.

4. Tư vấn và Đại diện cho khách hàng tiến hành các biện pháp thực thi quyền chống lại các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp đơn, chủ sở hữu Văn bằng bao gồm: khiếu nại các quyết định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ; Khiếu nại về việc đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ; Phản đối đơn đang xem xét cấp Văn bằng bảo hộ; Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm; Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và bồi tường thiệt hại; Yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm;

5. Tham gia tố tụng với tư cách đại diện theo uỷ quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại toà án các cấp có thẩm quyền.

6. Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ bao gồm: Nghiên cứu thị trường; đánh giá và xác định mục tiêu đầu tư; hỗ trợ lựa chọn đối tác đầu tư; đối tác thương mại; đàm phán và hỗ trợ đàm phán; soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng liên doanh, các hợp đồng thương mại, dân sự …; xây dựng các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, đáng giá tác động môi trường, môi sinh;

7. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến quản lý của doanh nghiệp: Định giá tài sản doanh nghiệp, bao gồm định giá trị tài sản trí tuệ; Thành lập mới, tách, sáp nhập công ty; Xin sửa đổi nội dung trong giấy phép đăng ký kinh doanh; Xin cấp mã số, mã vạch doanh nghiệp; Xây dựng tiêu chuẩn và tiến hành các thủ tục công bố chất lượng sản phẩm; …

8. Tư vấn, thiết kế, quản trị và phát triển thương hiệu, quảng bá thương hiệu.

Liên hệ với Công ty Vipatco để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh nhất. Hotline Mr. Thái Anh 098.576.3883/vipatco@gmail.com