ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Bản quyền tác giả là quyền của chủ sở hữu các sáng tạo tinh thần có thể là các tác phẩm viết: bài viết về khoa học hay văn học, các tác phẩm truyện văn học; tác phẩm nghệ thuật (điêu khắc), tác phẩm nhạc (bài hát), ghi âm, tranh vẽ, hình chụp, phim và các chương trình truyền thanh, truyền hình, phần mền máy tính, ….

VIPATCO cung cấp cho khách hàng toàn bộ các dịch vụ pháp lý liên quan đến bản quyền tác giả và quyền liên quan như sau:

1. Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan, bao gồm:

  • Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;
  • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan;
  • Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;
  • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp, từ chối cấp văn bằng, hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận bản quyền tác giả theo qui định của pháp luật;

2. Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan, bao gồm:

  • Tư vấn và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan.
  • Tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến bản quyền tác giả và các quyền liên quan.

ĐƠN ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Ở TRONG NƯỚC VÀ RA NƯỚC NGOÀI A.

Chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả

Tài liệu và thông tin cần cung cấp

1. 02 (hai) bản sao mẫu tác phẩm cần đăng ký;

2. Các thông tin về tác phẩm:

  • Tác phẩm đã công bố hay chưa; Nếu tác phẩm đã công bố thì cung cấp thông tin: thời gian công bố, nơi công bố, hình thức công bố;
  • Ngày tháng hoàn thành tác phẩm.

3. Giấy ủy quyền của tác giả/các đồng tác giả (nếu có) ; (Giấy uỷ quyền yêu cầu có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự – 01 bản);

4. Bản sao có xác nhận/ hoặc công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các đồng tác giả (Nếu có);

5. Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả (Nếu có).

6. Giấy cam đoan của tác giả/đồng tác giả (Nếu có).

B. Chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không phải là tác giả (tổ chức/hoặc công ty/…)

Tài liệu và thông tin cần cung cấp

1. Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện pháp luật. (Nếu có dấu của tổ chức/hoặc công ty, không cần công chứng; Nếu không có dấu của tổ chức/hoặc công ty, phải công chứng; (01 bản);

2. Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả/đồng tác giả cho tổ chức/công ty (Nếu có) ;

3. Giấy chứng nhận tác phẩm được thực hiện theo hợp đồng/ hoặc theo công vụ;

4. 02 bản sao mẫu tác phẩm đăng ký kèm theo các thông tin về tác phẩm

– Tác phẩm đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố, hình thức công bố, nơi công bố (nếu đã công bố).

– Ngày, tháng, năm hoàn thành tác phẩm.

5. 01 Bản sao có xác nhận/ hoặc công chứng Giấy phép thành lập tổ chức, công ty hoặc Giấy đăng ký kinh doanh;

6. Tên đầy đủ, bút danh của tác giả/các đồng tác giả (Nếu có); địa chỉ, số điện thoại của tác giả/các đồng tác giả (Nếu có).

7. Bản sao có xác nhận chứng minh nhân dân của tác giả/các đồng tác giả (nếu có);

8. 01 bản Giấy cam đoan của tác giả/các đồng tác giả (Nếu có).

Liên hệ với Công ty Vipatco để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh nhất. Hotline 0984.236.439/vipatco@gmail.com