Cục Sở hữu trí tuệ triển khai thử nghiệm tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến

Từ ngày 15/11/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã chính thức triển khai thử nghiệm hệ thống tiếp nhận đơn đăng ký sáng chế trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, hiện nay, người có nhu cầu đăng ký sáng chế có thể truy cập vào địa chỉ  https://dichvucong.ipvietnam.gov.vn/ để thực hiện việc nộp đơn theo hướng dẫn.

Để có thể nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến, trước tiên, người nộp đơn cần phải đảm bảo các điều kiện: Đã đăng ký tài khoản với Chữ ký số và tài khoản đăng ký đã được Cục SHTT phê duyệt.

Để đăng ký tài khoản với Chữ ký số, người nộp đơn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký

– Cài đặt Ứng dụng hỗ trợ ký số.

– Click đúp vào từng file .exe trong thư mục Extension_Tool vừa tải về để cài đặt ứng dụng hỗ trợ ký số (không cài cần theo thứ tự).

– Cắm USB ký số vào máy.

– Chọn thẻ “Đăng ký” và chọn vai trò.

– Điền thông tin cá nhân được yêu cầu. Hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp USB ký số để lấy Chữ ký số. Người nộp đơn thực hiện ký số trên hệ thống và hoàn tất phần khai báo đăng ký tài khoản.

Bước 2: Chờ phê duyệt

Sau khi hoàn tất phần khai báo đăng ký tài khoản, Cục SHTT phê duyệt tài khoản và cấp tên tài khoản, mật khẩu cho Cá nhân/ Tổ chức qua email đã được cung cấp.

 

 

Để hoàn tất quá trình nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến, người nộp đơn cần thực hiện thông qua 4 bước sau:

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập

Cá nhân/ Tổ chức có thể đăng ký tài khoản bằng USB ký số.

Cục SHTT xét duyệt và cấp tài khoản truy cập hợp lệ cho Cá nhân/ Tổ chức theo quy định.

Sau khi đăng ký tài khoản, Cá nhân/ Tổ chức đăng nhập bằng tài khoản đã được phê duyệt và cấp bởi Cục SHTT.

Bước 2: Khai báo hồ sơ

Sau khi đăng nhập thành công, Cá nhân/ Tổ chức có thể tra cứu thủ tục hành chính và tiến hành khai báo hồ sơ từ hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến Cục SHTT hoặc chọn thủ tục từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, từ màn Thủ tục hành chính, Cá nhân/ Tổ chức có thể chọn Thủ tục hành chính muốn thực hiện và chọn Nộp hồ sơ để thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến hoặc chọn loại thủ tục hành chính trong mục Thêm tờ khai để khai báo hồ sơ.

Tiếp đó, người nộp đơn thực hiện khai báo thông tin và cập nhật các tài liệu có trong đơn vào biểu mẫu thủ tục hành chính.

Sau đó, Xem phí, lệ phí được tính, kiểm tra và lưu hồ sơ.

Cuối cùng là thực hiện ký số hồ sơ bằng USB ký số đã đăng ký.

Bước 3: Thanh toán

Sau khi khai báo hồ sơ, hệ thống sẽ thông báo phí, lệ phí cần nộp của hồ sơ để Cá nhân/ Tổ chức thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR của Cục SHTT.

Sau khi thanh toán, người nộp đơn cần phải tải lên chứng từ thanh toán phí, lệ phí. Sau khi đã hoàn tất thanh toán, hệ thống tự động gửi đi hồ sơ vừa tạo.

Phí

– Phí : (Phí thẩm định hình thức.20% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))

– Phí : 10000 Đồng(Phí công bố thông tin từ trang bản mô tả thứ 7 trở đi.10.000 đồng/trang)

– Phí : 40000 Đồng(Bản mô tả có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm 40.000 đồng/trang)

– Phí : 100000 Đồng(Phí phân loại quốc tế về sáng chế. 100.000 đồng/phân nhóm)

– Phí : 120000 Đồng(Phí công bố đơn. 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))

– Phí : (Phí thẩm định nội dung. 80% x 900.000 đồng (mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))

– Phí : 120000 Đồng(Phí công bố Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ. 120.000 đồng (từ hình thứ 2 trở đi: 60.000 đồng/1 hình))

– Phí : 600000 Đồng(Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 600.000 đồng (mỗi đơn/yêu cầu))

– Phí : 600000 Đồng(Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định. 600.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))

– Phí : 900000 Đồng(Phí thẩm định. 900.000 đồng (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập))

– Lệ phí : 120000 Đồng(Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ (từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập))

– Lệ phí : 150000 Đồng(Lệ phí nộp đơn (cho mỗi yêu cầu bảo hộ độc lập)

Bước 4: Nhận kết quả

Cục SHTT sẽ công bố kết quả xử lý thủ tục hành chính cho Cá nhân/ Tổ chức trên Trang chủ Cục SHTT – Bộ KH&CN và tài khoản Cá nhân/ Tổ chức trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Đối với hình thức nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến, thời hạn giải quyết sẽ như sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; hoặc nộp trực tuyến qua Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ https://dichvucong.ipvietnam.gov.vn/

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn ).

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

+ Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung;

+ Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Thái An

Nguồn: Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo

Link: https://sohuutritue.net.vn/cuc-so-huu-tri-tue-trien-khai-thu-nghiem-tiep-nhan-don-dang-ky-sang-che-truc-tuyen-d195014.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *